NATEČAJ: Logotip Winfo

Mladinski svet Ajdovščina razpisuje nagradni natečaj za izdelavo logotipa prenovljenega portala za informiranje mladih v lokalnem okolju, občini Ajdovščina. Portal se imenuje Winfo – wajdovski informator mladih.

 

Winfo je spletni portal, ki je namenjen informiranju mladih iz občine Ajdovščina in okolice o aktualnem dogajanju na področjih: izobraževanja, zaposlovanja, mladih družin, prostega časa, natečajev in razpisov, socialne varnosti, stanovanj in zdravja.  Namen portala Winfo je mladim (po)nuditi mesto, kjer lahko najdejo aktualne ter uporabne novičke iz raznolikih področij življenja na enem mestu. Z lažjim in ažurnim  dostopanjem do informacij o dogajanju v njihovem okolju želimo mlade opolnomočiti, podpreti in angažirati pri prevzemanju vse večje odgovornosti na prehodu v odraslost. – MSA

 

BESEDILO RAZPISA

 1. Sodelovanje na natečaju

K sodelovanju na natečaju vabimo mlade, od 15. do 29. leta starosti, s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina.

 1. Dolžnosti pri sodelovanju

Posamezna oseba, ki želi sodelovati na natečaju, mora pripraviti vsaj en predlog logotipa (maksimalno št. oddanih predlogov posamezne osebe je tri). Vsak logotip mora biti opremljen tudi z imenom portala Winfo (ali WINFO) ter opisnim delom imena wajdovski informator mladih. Logotip naj bo oblikovan tako, da lahko sestoji z ali brez tega opisnega dela imena.

Predložit je potrebno barvno in črno–belo različico logotipa, vsaka izmed različic pa mora biti prikazana v treh različnih velikostih (10×10 cm, 5×5 cm in 2,5×2,5 cm).

 1. Kriteriji izbora in smernice

Smernice:

 • mladost,
 • odgovornost,
 • informiranje,
 • jasnost,
 • povezovanje mladih,
 • Mladinski svet Ajdovščina (kot skrbnik portala).

Kriteriji:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost logotipa,
 • dobra zgodba za logotipom,
 • lahka prepoznavnost vsebinskih stališč,
 • tematska umeščenost logotipa,
 • jasnost logotipa,
 • vsestranska uporabnost,
 • kakovost izvedbe logotipa,
 • kakovost predstavitve logotipa.
 1. Sestava komisije

Komisijo za izbor zmagovalnega logotipa bodo predstavljali predstavniki in zaposleni na Mladinskem svetu Ajdovščina ter po en predstavnik iz organizacij članic Mladinskega sveta Ajdovščina (te organizacije so MKC Hiša mladih, MDPM Ajdovščina, KAŠ, Rod Mladi bori in Steg Ajdovščina).

 1. Rok oddaje in način sodelovanja

Pripravljene predloge z vsemi obveznostmi je potrebno oddati v elektronski obliki na naslov info@msa.si s pripisom Natečaj_Logotip_Winfo.

Rok za oddajo je 13. 11. 2022, do 24h.

Prijaviteljice oziroma prijavitelji morajo predlagane logotipe predložiti elektronsko, v vektorski obliki in obliki JPG.

 1. Izbor in nagrada

Odpiranje izdelkov, ki bodo prispeli na natečaj, bo v krogu komisije. Slednja bo sodelujoče obvestila o izboru najkasneje 10 dni po zaključku razpisa. V skladu s kriteriji izbora bo izbran izdelek  nagrajen z denarno nagrado v višini 300,00 €.

Komisija si pridržuje pravice za ponovno izvedbo oziroma podaljšanje roka natečaja, če noben od prijavljenih logotipov ne bo izbran na natečaju oziroma ne bo ustrezal kriterijem.

 1. Splošno

Odgovorna organizacija za natečaj je Mladinski svet Ajdovščina (v nadaljevanju MSA). MSA bo vsem sodelujočim poslal obvestilo o zaključku in izboru na natečaju po elektronski pošti. Za izbrani izdelek dobi MSA lastninsko pravico. Ostale predložene izdelke, ki ne bodo izbrani na natečaju, lahko MSA, na izrecno željo sodelujočih, vrne.  Prijavitelji nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo izdelkov. MSA ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov.

 1. Strinjanje s pravili

Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili.

 

Za vsa dodatna vprašanja  se lahko obrnete na Ano Rustja, preko e-naslova info@msa.si ali telefona; 040 212 142.

 

Ajdovščina, 13. 10. 2022

Veselimo se vaše ustvarjalnosti, Mladinski svet Ajdovščina

 

You may also like...