Aktualni projekti

 

Delavnice za mlade, izobraževanja za mlade, spodbujanje mladih k aktivni udeležbi pri odločanju o lokalno pomembnih stvareh, ozaveščanje o mladim pomembnim temah, povezovanje mladinskih organizacij, razvoj mladinskega sektorja v občini Ajdovščina, podpora mladih v mestu in na podeželju.