O nas

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci!

Dobrodošli na spletni strani Mladinskega sveta Ajdovščina.

Mladinski svet Ajdovščina je bil ustanovljen leta 2003. Je mladinska organizacija, katere primarna skrb so mladi in mladinske organizacije, ki jih združuje. Prizadevamo si k razvoju okolja, v katerem se lahko vsak mladostnik najde, se razvija in raste v avtonomnega, odgovornega in aktivnega državljana, z zadostitvijo svojih potreb in uresničevanjem svojih želja.

Ena od prednostnih nalog Mladinskega sveta Ajdovščina je razvoj mladinskega dela, ki ga izvajajo različne mladinske organizacije ter društva, ki jih združuje. Z razvojem mladinskega dela ter prinašanjem tem, ki se tičejo mladih, na dnevni red lokalnih odločevalcev in širše lokalne skupnosti, postajajo mladi, ki so pogosto zatirani in utišani, pomemben del družbe, ki jo bodo kasneje vodili.

Torej so mladinske organizacije tiste, ki mlademu človeku pomagajo premostiti most med otroštvom in odraslostjo, ki se imenuje MLADOST, ki je hkrati najtežje ter najlepše obdobje v človekovem življenju. Mladinske organizacije so tiste, v katerih je mladostnik slišan in upoštevan ter tiste, v katerih se mladostnik lahko najde in uresniči svoje interese.

Zatorej MLADOSTNIK vabljen v mladinske organizacije. Verjamem, da jih ima Ajdovščina dovolj, da se lahko v njih najdeš in si najden. Vabljen seveda tudi na aktivnosti Mladinskega sveta in na sprehod po naši spletni strani!

Ostanite mladi!

Melita Semič
predsednica MSA