Imamo novo Strategijo za mlade

Pripravljena je nova Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2024–2028.

Strategija je bila oblikovana na podlagi raziskav in analiz mladih ter mladinskega sektorja, ki so bile opravljene v preteklem letu 2023. Razdeljena je na sedem področij uresničevanja, ki, glede na posamezne cilje področij, skupaj zajemajo štirideset ukrepov. Ti se bodo, v skladu s kazalniki, izvajali na letni ravni, za celotno obdobje delovanja Strategije, to je pet let. 
 
Strategija bo dostopna v tiskani obliki v 150 izvodih (na Mladinskem svetu Ajdovščina), preko spleta pa si jo lahko ogledate na strani Občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si) ali na strani Mladinskega sveta Ajdovščina (www.msa.si). 
 
Lan Žvanut, predsednik Mladinskega sveta Ajdovščina, ob pripravi novega dokumenta za mlade v občini:
 
Priprava Strategije je rezultat tesnega sodelovanja Mladinskega sveta Ajdovščina, mladinskih
organizacij, mladih, lokalne skupnosti in Občine Ajdovščina.
Po predhodno uspešno izvedeni drugi strategiji za mlade v občini Ajdovščina, ki je bila potrjena
v letu 2019, smo v letu 2023 izvedli proces izdelave nove strategije, ki vključuje sveže in
izpopolnjene ukrepe za mlade, ki bodo veljali za obdobje od leta 2024 do vključno leta 2028.
V proces oblikovanja ciljev in ukrepov nove Strategije so bili aktivno vključeni mladi, tako iz
mesta kot tudi iz podeželja. Preko srečanj z mladimi v živo, na delavnicah, preko anketnega
vprašalnika ter posameznih pogovorov z mladimi in mladinskimi delavci smo zbirali želje in
potrebe mladih v lokalni skupnosti. Slednje smo nato preoblikovali v konkretne ukrepe za
mlade, ki so sedaj tudi zapisani.

Strategija je dostopna s klikom na naslednjo povezavo:

Strategija za mlade v občini Ajdovščina 20242028

You may also like...