O nas

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci!

Dobrodošli na spletni strani Mladinskega sveta Ajdovščina.

Mladinski svet Ajdovščina je bil ustanovljen leta 2003. Je mladinska organizacija, katere primarna skrb so mladi in mladinske organizacije. Prizadevamo si k razvoju okolja, v katerem se lahko vsak mladostnik najde, se razvija in raste v avtonomnega, odgovornega in aktivnega državljana, z zadostitvijo svojih potreb in uresničevanjem svojih želja. Predstavljamo vezni člen med mladimi in lokalnimi odločevalci, Občino Ajdovščina. Naša najpomembnejša naloga je priprava strategije za mlade.

Eno od pomembnih področij delovanja Mladinskega sveta Ajdovščina je tudi razvoj mladinskega dela, ki ga izvajajo različne mladinske organizacije ter društva, ki jih združujemo. Z razvojem mladinskega dela ter prinašanjem tem, ki se tičejo mladih, na dnevni red lokalnih odločevalcev in širše lokalne skupnosti, postajajo mladi, ki so pogosto zatirani in utišani, pomemben del družbe, ki jo bodo kasneje vodili.

Menimo, da so mladinske organizacije tiste, ki mlademu človeku pomagajo premostiti most med otroštvom in odraslostjo, ki se imenuje MLADOST; ob enem najtežje in najlepše obdobje v človekovem življenju. Mladinske organizacije so tiste, v katerih je mladostnik slišan in upoštevan ter tiste, v katerih se mladostnik lahko najde in uresniči svoje interese.

Zatorej, dragi MLADOSTNIK_CA, vabljen_a v mladinske organizacije. Verjamemo, da jih ima Ajdovščina dovolj, da se lahko v njih najdeš in si najden_a. Vabljen_a tudi k sodelovanju pri vseh aktvnostih Mladinskega sveta in na sprehod po naši spletni strani!

Ostanite mladi!

Ekipa Mladinskega sveta Ajdovščina