Category: Strategija za mlade

Novice strategije za mlade

Imamo novo Strategijo za mlade

Pripravljena je nova Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2024–2028. Strategija je bila oblikovana na podlagi raziskav in analiz mladih ter mladinskega sektorja, ki so bile opravljene v preteklem letu 2023. Razdeljena je na...

Anketa za mlade

Zunaj je anketa za pripravo nove strategije za mlade v občini Ajdovščina. Mladi, od 15. do 35. leta* starosti, ste vabljeni, da rešite anketo in tako prispevate svoj del pri pripravi nove strategije, ki...

Uradni dokumenti/Strategije za mlade

Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2024–2028 je skupinsko delo Mladinskega sveta Ajdovščina, Občine Ajdovščina ter mladih in mladinskih organizacij iz lokalnega okolja. Gre za dokument, v katerem so zbrani konkretni ukrepi za mlade...