Category: Strategija za mlade

Novice strategije za mlade

Anketa za mlade

Zunaj je anketa za pripravo nove strategije za mlade v občini Ajdovščina. Mladi, od 15. do 35. leta* starosti, ste vabljeni, da rešite anketo in tako prispevate svoj del pri pripravi nove strategije, ki...

Strategija za mlade v občini Ajdovščina

Strategija za mlade je skupinsko delo Mladinskega sveta Ajdovščina, Občine Ajdovščina ter mladih in mladinskih organizacij iz lokalnega okolja. Gre za dokument, v katerem so zbrani konkretni ukrepi za mlade s področij: izobraževanja, stanovanjske...