Aktualni projekti

 

Delavnice za mlade, izobraževanja za mlade, spodbujanje mladih k aktivni udeležbi pri odločanju o lokalno pomembnih stvareh, ozaveščanje mladih, povezovanje mladinskih organizacij in trajnostni razvoj mladinskega sektorja v občini Ajdovščina; podpora mladih v mestu in na podeželju.