Odprte so prijave za subvencioniranje terapij za mlade iz občine Ajdovščina

MDPM Ajdovščina bo razdelil sredstva, ki smo jih zbrali na dobrodelnem koncertu Škou Šou mladim, ki se soočajo z duševnimi stiskami.

Odprte so prijave za subvencioniranje terapij za mlade med 15. in 29. letom starosti iz občine Ajdovščine, ki se srečujejo s stiskami in težavami v duševnem zdravju. Z akcijo želimo omogočiti mladim in mladim s šibkejšim socialno-ekonomskim položajem lažji dostop do strokovne pomoči ter tako vplivati na bolj kakovostno življenje mladih v lokalnem okolju.

Višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih razpoložljivih sredstev znaša 2.200 €, tj. celoten izkupiček prodanih kart na dobrodelni prireditvi ŠKOU ŠOU, katerega organizator je bil Mladinski svet Ajdovščina.

Pogoji in kriteriji 

Možnost subvencioniranih terapij lahko koristijo mladi med 15. in 29. letom starosti iz občine Ajdovščina, ki se srečujejo z duševnimi stiskami in težavami. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem in ki prihajajo iz socialno-ekonomskih ogroženih okolij.

Način in rok prijave

Vloge za subvencioniranje terapij za mlade so dostopne na spletnem obrazcu in jih sprejemamo do 15. 6. 2022 do 24:00. Strokovna komisija bo pravočasno prejete vloge pregledala in ocenila ter kandidate pozvala k dopolnitvi, v primeru nepopolno oddanih vlog. Kandidati, ki bodo po kriterijih strokovne komisije izbrani za subvencioniranje terapij, bodo povabljeni k podpisu vloge in predložitvi dodatnih dokazil (odločbe o socialnih transferjih, potrdilo o šolanju, potrdilo o brezposelnosti ali druga dokazila), na sedež Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. 

Način črpanja sredstev

Za vsakega kandidata, ki mu bo odobrena subvencija, bo društvo ustvarilo sklad, iz katerega bo kandidat črpal sredstva na način, da društvu predloži račun ponudnika strokovne pomoči, slednjega pa društvo poravna neposredno na TRR ponudnika strokovne pomoči. Sredstva se črpajo do porabe le-teh.

Več informacij

Za več informacij smo dosegljivi vsak delovnik med 8. in 16. uro na telefonski številki 041 490 360 ali po elektronski pošti 

Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov ter ne bodo posredovani tretjim osebam.  

You may also like...