S pomočjo več kot 500 mladih je pripravljena nova strategija za mlade!

S pomočjo več kot 500 mladih je pripravljena nova strategija za mlade!

Strategija za mlade je dokument, v katerem so zbrani konkretni ukrepi za mlade s področij izobraževanja, stanovanjske politike mladih, zaposlovanja mladih, mobilnosti mladih, prostega časa in participacije mladih ter nekaterih drugih, ki so se skozi proces ustvarjanja izkazali kot pomembni, in jih bo Občina Ajdovščina uresničevala ter tako postala mladim še prijaznejša.

Mladinski svet Ajdovščina je leta 2013 – 2018 že izdal prvo Strategijo za mlade. Nastala je na podlagi raziskav želja in potreb mladih ter analize na področju obstoječega delovanja občine s strani občinske uprave, javnih zavodov in organizacij v mladinskem sektorju. Za novo strategijo, ki se bo izvrševala naslednjih pet let je Mladinski svet Ajdovščina zbiral informacije o vlogi in položaju mladih ter stopnji zavedanja in vključenosti v odločitvene procese lokalne politike. S pomočjo ankete so pridobili odgovore na vprašanja, kako mladi v občini ocenjujejo obstoječe ukrepe v okviru mladinske politike lokalne skupnosti in kaj je potrebno storiti, da se bo zadovoljstvo še izboljšalo. V anketnem vprašalniku, delavnicah, ki so se izvajale med mladimi po krajevnih skupnostih občine Ajdovščina in na dogodku Dan mladih, ki ga je organiziral Mladinski svet Ajdovščina v maju je sodelovalo preko 500 mladih, kar jasno kaže, da si mladi želijo sodelovati pri oblikovanju mladinske politike.

Mladinski svet Ajdovščina bo novo strategijo predstavil javnosti 6. oktobra, na dogodku ob praznovanju 15 let delovanja, ki bo potekal od 20h naprej v Baru Hiša Mladih. Po predstavitvi strategije za mlade in slavnostnih govorih povabljenih gostov, ki so pomembno vplivali na razvoj MSA-ja bo sledil tudi koncert Vlada Kreslina.

Vljudno vabljeni.

You may also like...