Kaj počnemo

Smo krovna mladinska organizacija na območju občine Ajdovščina. Prizadevamo si za zagovorništvo in podporo mladim ter mladinskim organizacijam v svojem okolju. Prispevamo pri razvoju in spremljanju lokalne mladinske politike ter smo vezni član med mladimi in lokalnimi odločevalci, Občino Ajdovščina.

Naše poslanstvo je, da usmerjamo in sooblikujemo lokalno okolje, v katerem se vsak mlad človek lahko najde ter se razvija v avtonomnega, odgovornega in aktivnega državljana, ki ima možnost zadovoljevanja svojih potreb in uresničevanja svojih želja.

Društvo ima status v javnem interesu na področju mladine in status v javnem interesu na področju kulture.

Mladinski svet Ajdovščina deluje od leta 2003. Predsednica organizacije je Meta Velikonja.

Naši cilji so:

 • usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic;
 • spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost za medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;
 • biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Ajdovščini in širšem okolju;
 • spodbujati razvoj mladinskih organizacij, kot instrumenta mladih v družbi, in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
 • spodbujati in razvijati sodelovanje asociacije in njenih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
 • aktivno sodelovati pri trajnostnem družbenem razvoju,
 • vzpodbujati javni dialog o družbenih vprašanjih,
 • podpirati izvajanje dejavnosti članic MSA v mladinskih centrih;
 • izvajanja dejavnosti s področja izobraževanja, socialne politike otrok in mladine, prostočasnih dejavnosti, kulture, informiranja, mednarodnega
 • sodelovanja in raziskovanja;
 • prizadevati se za zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala mladih iz občine Ajdovščina in
 • izenačiti pogoje v katerih zori mladina na vsem območju Občine Ajdovščina.