Ideja

Mladinski svet Ajdovščina je na ravni občine Ajdovščina organizirana asociacija prostovoljnih mladinskih združenj in organizacij, ki delujejo med mladimi, različnih družbenih, nazorskih ali političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Ajdovščina temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake organizacije – članice MSA.

Mladinski svet Ajdovščina si prizadeva za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju, za vzpodbujanje aktivnosti mladih in za krepitev svobodne in demokratične skupnosti.

Namen MSA je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi.

Posebno želimo, da smo mladi bolj:

 • avtonomni, sposobni odločati in upravljati svoje življenje,
 • solidarni, dejavni pri skrbi zase in za druge,
 • odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev in
 • angažirani, da živimo v skladu s svojimi načeli in vrednotami,
 • kot posamezniki in kot člani družbe.

Cilji MSA:

 • usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic;
 • spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost za medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;
 • biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Ajdovščini in širšem okolju;
 • spodbujati razvoj mladinskih organizacij, kot instrumenta mladih v družbi, in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
 • spodbujati in razvijati sodelovanje asociacije in njenih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
 • aktivno sodelovati pri trajnostnem družbenem razvoju,
 • vzpodbujati javni dialog o družbenih vprašanjih,
 • podpirati izvajanje dejavnosti članic MSA v mladinskih centrih;
 • izvajanja dejavnosti s področja izobraževanja, socialne politike otrok in mladine, prostočasnih dejavnosti, kulture, informiranja, mednarodnega
 • sodelovanja in raziskovanja;
 • prizadevati se za zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala mladih iz občine Ajdovščina in
 • izenačiti pogoje v katerih zori mladina na vsem območju Občine Ajdovščina.