0,5% dohodnine

Spoštovani,
Vlada RS je leta 2007 sprejela uredbo, po kateri lahko vsak posameznik nameni 0,5 % svoje dohodnine različnim humanitarnim, športnim, kulturnim in drugim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.
Status take organizacije ima tudi Mladinski svet Ajdovščina, ki je na ravni občine Ajdovščina organizirano združenje vseh aktivnih oblik združevanja, ki se ukvarjajo z otroci in mladino.
Prosimo vas, da del svoje dohodnine za leto 2010 namenite Mladinskemu svetu Ajdovščina. Poudariti velja, da se zaradi tega vaša dohodnina ne bo nič povečala – le delež sredstev, ki gredo direktno v državni proračun, se bo zmanjšal za navedeni odstotek.
Na ta račun zbrana sredstva bomo namenili izvedbi programov za otroke in mladino v občini Ajdovščina – razdelili jih bomo lokalnim organizacijam, ki delujejo za otroke in mladino. Verjamemo, da lahko s prispevkom, ki ga boste namenili, omogočite kvalitetnejše programe v našem okolju!

 

Tehnične informacije
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

 

Možnosti, preko katerih lahko namenite dohodnino MSA (izberite tisto, ki vam najbolj odgovarja):

  1. Zahtevo za namenitev lahko na obrazcu pošljete na naslov Mladinski svet Ajdovščina, Vipavska cesta 11, 5270 Ajdovščina
  2. Pokličete lahko v pisarno MSA na 040 475 677 in se dogovorite za obisk našega zastopnika, ob katerem boste uredili vse formalnosti.
  3. Med 1. in 11. decembrom lahko naše zastopnike poiščete v ajdovskih trgovskih centrih Mercator ali Spar.
  4. Zahtevo za namenitev lahko kadar koli oddate prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, če poslujete preko tega sistema.
  5. Zahtevo za namenitev lahko na obrazcu pošljete na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.
  6. Zahtevo za namenitev lahko podate ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.

 

Obrazec:
Obrazec, s katerim podate zahtevo, se nahaja tukaj.
V obrazec vpišite svoje podatke (vključno z davčno številko), kraj pristojnega davčnega urada, datum in se podpišite. V rubriko »Ime oz. naziv upravičenca« vpišite »Mladinski svet Ajdovščina«, davčno številko »77947843« in odstotek »0,5« ali manj, če svoj del dohodnine namenjate več organizacijam.
Pozor! Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, vam jih z veseljem posredujemo preko e-maila info@msa.si ali telefona 040 475 688.

Za izkazano podporo se vam iskreno zahvaljujemo,