Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2019 – 2023

Strategija za mlade je skupinsko delo Mladinskega sveta Ajdovščina, Občine Ajdovščina ter mladih in mladinskih organizacij iz lokalnega okolja.

Gre za dokument, v katerem so zbrani konkretni ukrepi za mlade s področij:

  • izobraževanja,
  • stanovanjske politike mladih,
  • zaposlovanja mladih,
  • mobilnosti mladih,
  • prostega časa
  • in participacije mladih.

Strategija sicer vsebuje še nekatera druga področja, ki pa so obravnavana v manjšem obsegu. Napisana je za obdobje petih let, uresničevanje ukrepov pa trenutno poteka uspešno. Občina Ajdovščina tako ostaja mladim prijazna in se vsako leto še bolj razvija temu cilju naproti.

Strategija je dostopna na povezavi.