Domov arrow Strategija za mlade  
 
Meni
Urad za mladino RS
ursm_logo
Mladi v akciji
banner_mali_RUMEN_MLADINA
banner_mali_RUMEN_GD
Občina Ajdovščina
Jamstvo za mlade
Strategija za mlade Natisni

Strategija za mlade 2013 - 2018

Mladinski svet Ajdovščina z Občino Ajdovščina pripravlja strategijo za mlade za obdobje 2013-2018, ki bo proti koncu leta na eni od sej občinskega sveta tudi sprejeta.
 

Za kaj pravzaprav gre? Strategija je dokument, v katerem bodo zbrani konkretni ukrepi za mlade s področij izobraževanja, stanovanjske politike mladih, zaposlovanja mladih, mobilnosti mladih, prostega časa in participacije mladih ter nekaterih drugih, ki bodo skozi proces ustvarjanja zaznani kot pomembni, ki jih bo Občina Ajdovščina v obdobju petih let uresničila in tako postala prijaznejša mladim, občina, v katero se bodo mladi po končanem študiju z veseljem vračali, tu iskali službo, si ustvarili družino ter v Ajdovščini tudi živeli.

Nič o mladih brez mladih. Ker gre za dokument, ki bo vključeval ukrepe za mlade, je nujno, da mladi sami sodelujejo pri pripravi tega dokumenta. Del dokumenta Startegija za mlade bo tako tudi katalog želja mladih, kjer bodo zbrane važe želje, ki jih bomo v naslednjih mesecih zbirali:

-          na delavnicah, ki bodo organizirane v različnih krajih v občini Ajdovščina

-          preko knjige želja, ki bo odprta na voljo za vpis na različnih javnih mestih po Ajdovščini

-          preko facebooka in drugih spletnih medijev

-          preko elektronske pošte E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

-          preko delovne skupine 25 mladih, ki bo konkretneje delala na pripravi samega dokumenta in v katero ste vsi mladi lepo vabljeni,...

 

Z namenom analize stanja mladih pa bo najprej izvedena raziskava o stanju mladih v Ajdovščini, o njihovih potrebah in željah, s področij, ki jih bodo ukrepi v strategiji za mlade zajemali. Anketa bo dala odgovore na vprašanja, kako mladi v občini ocenjujejo obstoječe ukrepe v oviru mladinske politike lokalne skupnosti in kaj je potrebno storiti, da se bo zadovoljstvo mladih povečalo. Ugotovitve analize obstoječega stanja mladih bodo javno predstavljene.

 

V začetku projekta pa se išče skupinica 25 različnih mladih, ki obiskujejo srednje, višje in visoke šole, so brezposelni, so zaposleni, so pripradniki različnih subkultur, so samozaposleni, živijo pri starši ali v svojem stanovanju,..., ki bo pod strokovnim vodstvom usposobljenih mladinskih trenerjev pripravila lokalno Strategijo za mlade. MLADI, če se vidite v tej skupini, ste lepo vabljeni, da se ji pridružite in tvorno sodelujete pri nastajanju omenjenega dokumenta Strategija za mlade, ki vam bo prinesel kakovostnejše življenje v občini Ajdovščini. Svoje pa bo dokumentu na koncu dala tudi Občina sama.

 

V projektu Mladinski svet Ajdovščina sodeluje tudi s partnerji iz Italije, s katerimi sta predvideni dve srečanji, kjer si bodo mladi predvsem izmenjali dobre prakse, ki jih bodo lahko vključili v strategijo in tako pripomogli k bogatosti dokumenta.

 

Če si mlad in te zanima sodelovanje pri pripravi dokumenta se javi na e-mail E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript !

 
 
Top!
19. 04. 2018
Top!