Domov arrow Strategija za mlade  
 
Meni
Urad za mladino RS
ursm_logo
Mladi v akciji
banner_mali_RUMEN_MLADINA
banner_mali_RUMEN_GD
Občina Ajdovščina
Jamstvo za mlade
Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018 Natisni

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji seji 31. januarja 2013 sprejel pdf Strategijo za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018.

Priprava Strategije za mlade temelji na Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010), in sicer:
  • 4/6. člen: samoupravna lokalna skupnost uresničuje javni interes v mladinskem sektorju
  • 2/27. člen: občinski svet lahko sprejme lokalni program za mladino.

 


Občina Ajdovščina je z Mladinskim svetom Ajdovščina v oktobru 2011 sprejela dogovor o skupni pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo za čas naslednjih petih let strukturirano vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine na področju mladine. Mladinski svet Ajdovščina je v sodelovanju z Občino Ajdovščina iz tega razloga v času od februarja 2012 do januarja 2013 izvedel projekt Strategija, namenjen vsebinski podpori Občini Ajdovščina pri pripravi lokalne strategije za mlade. V okviru projekta je MSA med mladimi iz občine zbral mnenja in predloge o obstoječem in prihodnjem delovanju Občine na področju mladine, raziskoval želje in potrebe mladih s področij življenja in dela v občini ter analiziral obstoječe delovanje na področju mladine s strani občinske uprave, javnih zavodov in organizacij v mladinskem sektorju. Na ta način je Mladinski svet Ajdovščina pripravil štiri raziskave na področju mladine v Občini, ki jih je mogoče najti v prilogah Strategije, in sicer:


Na podlagi raziskav je bila oblikovana Strategija za mlade v občini Ajdovščina za obdobje od 2013 do 2018, ki na eni strani upošteva obstoječe delovanje Občine na področju mladine ter na drugi strani ustreza realnim potrebam mladih, s čimer si prizadeva za doseganje optimalne učinkovitosti njene realizacije. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v Občini Ajdovščina ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.


 
 
Top!
19. 04. 2018
Top!