Lan Žvanut o razvoju občine Ajdovščina

V spletnem in tiskanem mediju Lokalne Ajdovščina je o nadaljnjem razvoju naše občine podal svoje ideje in videnja tudi naš predsednik, Lan Žvanut. Njegove besede si lahko preberete v nadaljevanju, celoten članek pa je dostopen na povezavi.

Primarni fokus nadaljnjega razvoja Ajdovščine naj bo usmerjen v enakopravno izboljšanje kvalitete življenja celotnega lokalnega prebivalstva. Kljub temu, da je gospodarstvo globoko ukoreninjeno v samo zgodovino in sloves Ajdovščine, je sedaj čas za kvaliteto in ne kvantiteto.

Nadaljnji razvoj diverzitetnega gospodarstva, ki sledi trajnostnim smernicam in prinaša nabor različnih možnosti zaposlitve je zaželen, saj se mladi zavedajo doprinosov, ki jih prinaša razvoj gospodarstva, ampak je potrebno najprej prioritete usmeriti drugam. Najprej se je potrebno usmeriti v reševanje stanovanjske problematike in nadgradnje cestne infrastrukture, dveh področji, ki so dodatno obremenjeni zaradi razvoja gospodarstva.

Mladi, ki si ustvarjajo družino v Ajdovščini, si želijo da bi bilo poskrbljeno za ustrezne kapacitete v vrtcih in šolah, zato je širitev teh nujno potrebna. Številni mladi na podeželju in v mestu, pa si želijo več prostorov za druženje in da prostori kulturnega udejstvovanja ne bodo odvzeti, kot se je zgodilo s klubom Baza. Pomembno je, da z razvojem občine sovpada tudi razvoj kulture in športa za vse prebivalce.

Menim, da bi morali več pozornosti nameniti turizmu, saj občina razpolaga s številnimi edinstvenimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Z doslednim sodelovanjem lokalnega prebivalstva in usmerjenim butičnim pristopom lahko to doprinese številne koristi lokalni skupnosti in ekonomiji.

Vir: Lokalne Ajdovščina

You may also like...