Anketa za mlade

Zunaj je anketa za pripravo nove strategije za mlade v občini Ajdovščina.

Mladi, od 15. do 35. leta* starosti, ste vabljeni, da rešite anketo in tako prispevate svoj del pri pripravi nove strategije, ki bo stopila v veljavo leta 2024.

*uradno pod kategorijo mladi spadajo tisti med 15. in 29. letom starosti, ker pa strategija pokriva tudi področje stanovanjske problematike, lahko anketo rešijo tudi posamezniki do vključno 35. leta starosti, saj to področje zajema drugo starostno skupino občank in občanov.

Povezava do spletne ankete.

You may also like...