Strategija za mlade v občini Ajdovščina

Strategija za mlade je skupinsko delo Mladinskega sveta Ajdovščina, Občine Ajdovščina ter mladih in mladinskih organizacij iz lokalnega okolja.

Gre za dokument, v katerem so zbrani konkretni ukrepi za mlade s področij:

  • izobraževanja,
  • stanovanjske politike mladih,
  • zaposlovanja mladih,
  • mobilnosti mladih,
  • prostega časa
  • in participacije mladih.

Strategija sicer vsebuje še nekatera druga področja, ki pa so obravnavana v manjšem obsegu. Napisana je za obdobje petih let, uresničevanje ukrepov pa trenutno poteka uspešno. Občina Ajdovščina tako ostaja mladim prijazna in se vsako leto še bolj razvija temu cilju naproti.

Trenutno je v veljavi že druga strategija za mlade, ki bo veljala še do konca leta 2023, v pripravi pa je že nov dokument, Strategija za mlade v občini Ajdovščina 20242028.

Strategija za mlade v občini Ajdovščina 20132018.
Strategija za mlade v občini Ajdovščina 20192023.

 

 

You may also like...