Izbrali smo Naj Pro100vol’ca občine Ajdovščina 2019/2020

Naj mladi prostovoljec in Naj mladinski prostovoljski projekt sta naziva, ki jih Mladinski svet Ajdovščina podeljuje prostovoljcem in prostovoljskim projektom, ki so najbolj vplivali na lokalno skupnost. Naslovi se podeljujejo že vrsto let, novost pa je, da se je naziv Naj mladi prostovoljec razdelilo v tri starostne kategorije, saj želimo spodbuditi prostovoljstvo pri vseh mladih. Starostne kategorije zajemajo: v prvi skupini Prijavljeni prostovoljke in prostovoljci se bodo letos potegovali za naj naslov v treh kategorijah

  • Naj mlada prostovoljka in Naj mladi prostovoljec, ki obiskuje zadnjo triado osnovne šole in/ali je stara med 12 in 14 let.
  • Naj mlada prostovoljka in Naj mladi prostovoljec, ki obiskuje srednjo šolo in/ali je stara med 15 in 18 let
  • Naj mlada prostovoljka in Naj mladi prostovoljec, tretjo kategorijo se lahko prijavi oseba, ki je zaključila srednjo šolo in/ali je stara med 19 in 29 let.

Z veseljem razglašamo, da je letošnja Naj mlada prostovoljka  v drugi kategoriji Petra Žejn. Petra je prostovoljka na programu za otroke in mladostnike Popoldan na cesti. Redno in vestno obiskuje več lokacij, kjer se program izvaja tekom celotnega leta ter sodeluje tudi pri izvajanju in sooblikovanju programa med počitnicami in v času letovanj. Predlagatelj  je organizacija Škofijska Karitas Koper, ki je Petro opisala, ko samostojno in samoiniciativno ter zaupanja vredno prostovoljko. Iz tega naslova ji z velikim ponosom podeljujemo naziv Naj mlade prostovoljke občine Ajdovščina v drugi kategoriji.

Naj mladi prostovoljec v tretji kategoriji je Tilen Peršič. Aktiven mlad prostovoljec, ki je že večletni član Združenja slovenskih skavtov in skavtinj, je voditelj pri prvi starostni skupini Bobrov in bobrovk.  Tilen je bil tudi eden izmed odgovornih voditeljev pri projektu Dan spomina, kjer je pomagal pri pripravi celodnevnega dogodka za steg Ajdovščina Šturje1. Obenem je bil Tilen tudi aktiven pri oratoriju Vipavski Križ, kjer je kot animator vodil najstarejšo skupino otrok.  Poleg vsega tega, pa je mladi prostovoljec aktiven pri Prostovoljnem gasilskem društvu Ajdovščina, kjer je s februarjem letos pričel z usposabljanjem za operativnega gasilca. Prijavitelji Skavtinje in skavti stega Ajdovščina Šturje 1, Tilna opisujejo kot igrivega in obenem zrelega prostovoljca, na katerega se lahko zanesejo, je odgovoren, marljiv in motiviran. Zato mu z veseljem podarjamo naziv Naj mladi prostovoljec občine Ajdovščina V tretji kategoriji.

V prvi kategoriji, v letošnjem letu žal nismo prejeli nobene prijave.

Kot tretje pa Mladinski svet Ajdovščina vsako leto izbere naziv Naj mladinski prostovoljski projekt v občini Ajdovščina. Letos ta čast pripada Društvu tabornikov Rod mladi Bori za projekt Tu smo z vami. Ideja in priprava projekta se je pričela s pogovori med vodniki tabornikov, saj so otroci izrazili željo po »delanju taborniški reči«, ker so osamljeni in utrujeni od šolskih obveznosti. In tko se je vodnikom porodila ideja o dveh projektih in sicer »100 stvari«, ki je zajemalo otroke od drugega do petega razreda OŠ. Dobili so seznam stotih nalog, izmed katerih so sami izbrali naloge, ki so jih opravljali. Projekt so spremljali in zaključili z video srečanji. Drugi del projekta pa je bil »Sprehod po burji«, ki je bil namenjen otrokom od šestega do devetega razreda. Kateri je vseboval kontrolne točke po občinah Vipava in Ajdovščina. Vsaka kontrolna točka je bila opremljena s QR kodami in fotografijami. Fotografije se je objavilo na spletno stran in nato je vsak otrok, vključen v projekt, dobil svojo kodo in fotografije točk v svoji občini. Preko kode je lahko vsak posameznik sledil svojemu napredku, s  skeniranjem QR kode na kontrolnih točkah. Akcija je bila nato razširjena na vse prebivalce Vipavske doline.  Projekt je na prostovoljce, organizatorje taborniškega društva učinkoval pozitivno, saj so med seboj sodelovali, kar je še podkrepilo njihov timski duh, ob tem so osebno rasli in se povezovali, kljub temu, da je bil osebni stik onemogočen.

V zaključku pa si želimo še zahvaliti prostovoljcema: Luki Štruklju ter Jakobu Remškarju za sodelovanje v natečaju in za vse prostovoljno delo, ki sta ga posvetila lokalni skupnosti v letu 2019/2020. 

Vsem se iskreno zahvaljujemo za vse prostovoljne ure, ki jih namenite širši družbi in s tem lepšate vsakdan skupinam in posameznikom. Našim zahvalam in čestitkam, pa se pridružuje tudi župan občine Ajdovščina g. Tadej Beočanin. (video)

Hvala vam za vse!

 

 

You may also like...