GLAS MLADIH OD LITVE PA VSE DO SLOVENIJE

Prvi tedni v avgustu so v večini primerov namenjeni preživljanju počitnic in dopusta. Kolektiv Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina se je odločil letošnji dopust preživeti kar se da aktivno in poučno. V Litvi se je, kot projektni partner, od 6. 8. 2018 do 13. 8. 2018 pridružil usposabljanju namenjenemu mladinskim delavcem, mladim predstavnikom in posameznikom, ki se na delavnem mestu srečujejo z mladinsko problematiko. Vodilna nit izobraževanj je bilo sporočilo: »Making youth voices heard«, v prevodu: Slišati glas mladih. Aktivnih »počitnic« so se udeležile 4 predstavnice iz Slovenije: v. d. direktorica Inštituta za mladinsko politiko Nina Bavčar Čargo, predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina Melita Semič ter mladinski delavki Mladinskega sveta Ajdovščina Andreja Lozar in Marina Marc. Izobraževanje, katerega ga je organiziral Institute for Policy Research and Analysis, Litva in s  katerim Inštitut za mladinsko politiko sodeluje že vrsto let je bilo namenjeno 33-im znanja in interakcije željnim udeležencem.

Sodelujoče je pot združila v čudovitem, z naravo obdanem naselju Daugirdiškės, kateri je 40 minut vožnje oddaljen od glavnega mesta Litve Vilna. Program je združil udeležence sedmih držav: Litve, Latvije, Norveške, Turčije, Slovenije, Poljske in Portugalske. Skupna točka sodelujočih je delo z mladimi ter želja po spoznanju novih metod dela z mladimi. Skozi razna usposabljanja sta z metodami neformalnega izobraževanja sodelujoče, skupino spretno vodila izkušena trenerja: Nerijus Miginis in Marius Ulozas iz Institute for Policy Research and Analysis. Predavanja, vaje in različne naloge so potekale vsak dan od 10.00 do 18.30. Tekom tedna so se udeleženci med seboj povezali, si izmenjevali znanja, poglede, ideje, predloge o različnih načinih in  metodah dela z mladimi v posameznih državah.

Predavanja so vsebovala različne oblike in pristope dela. S poudarkom na timskem delu in skupinskih pogovorih sta trenerja udeležence resnično privedla do odprtih, iskrenih dialogov ter do iskanja svojega glasu. Čeprav je bila osrednja tema Making youth voices heard, so udeleženci spoznali, da morajo najprej slišati svoj glas in šele nato bodo lahko slišali glas mladih. Trenerja sta med udeleženci ustvarila željo po sodelovanju, medsebojnemu deljenju izkušenj in razvoja mladinskih politik v različnih državah. Predstavniki mladinskih organizacij in organizacij za mlade, so med seboj so delili primere dobre prakse razvoja mladinske politike in izvajanja le te na lokalni ravni. S pomočjo metod neformalnega izobraževanja so spoznali različne tehnike kako slišati glas mladih, njihova mnenja in potrebe. Predvsem pa, kako vse to realizirati in prenesti v svoje vsakdanje življenje. Prav tako je trenerjema uspel namen združevanja različnih narodov, saj so se porodile tudi prve ideje o mednarodnem sodelovanju.

 

 

Tako imenovane delovne »počitnice« bi se morale po mnenju udeleženk izvajati večkrat in na različnih področjih, saj se z mednarodnim povezovanjem veliko naučiš in ceniš kar imaš. Nenazadnje ti prav tovrstna izkušnja vlije poguma in da nove energije, da v domače okolje vpelješ nova znanja in se še bolj predano posvetiš novim ciljem.

 

Na podlagi pozitivne izkušnje, ki so jo imeli predstavniki Inštituta za mladinsko politiko in predstavniki Institute for Policy Research and Analysis, so se odločili, da mladinskim delavcem ponudijo izobraževanje na temo Zagovorništva mladih. Izobraževanje bo potekalo v Mariboru pod vodstvom trenerjev Mariusa Ulozasa in Nine Bavčar Čargo.  Oba projekta sofinancira program Evropske unije Erasmus+ in Zavod Movit, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji.

You may also like...