Slišim – vidim – povem – ukrepam!

Slišim – vidim – povem – ukrepam! Slogan nove Strategije za mlade 2019-2023, s katerim želimo, da mladi povedo naglas česa si želijo v naši občini. Slišati želimo njihove želje, mnenja, predloge in ideje.

Kaj je strategija za mlade?

Gre za strukturirano vsebinsko in finančno začrtano delovanje občine Ajdovščina na področju mladine. Namen strategije je, da se vzpostavi dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Ajdovščina. S tem se zagotovi pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja v lokalni skupnosti. Spodbuja se čim hitrejše osamosvajanje mladih in aktivno družbeno participacijo mladih v lokalno okolje.

Temeljni cilji strategije so naslednji:

  • Utemeljeno usmeriti prihodnji razvoj mladinskega sektorja v OA,
  • določiti vsebino in obseg ukrepov OA za razvoj mladinskega sektorja, ki se financira ali sofinancira iz proračuna OA,
  • opredeliti razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v OA,
  • opredeliti okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje,
  • opredeliti postopke poročanja in vrednotenja uresničevanja programa. 

Strategija za mlade 2019 – 2023 v občini Ajdovščina

Zaključili smo anketo s katero smo želeli pridobiti sliko stanja, poznavanja in zavedanja o vlogi in položaju mladih ter o stopnji zavedanja in vključenosti mladih v lokalni skupnosti. Pridobili smo odgovore na vprašanja, kako mladi v občini ocenjujejo obstoječe ukrepe v okviru mladinske politike lokalne skupnosti in kaj je potrebno storiti, da se bo zadovoljstvo povečalo. V anketo so bila vključena tudi vprašanja v povezavi s Strategijo za mlade 2013 – 2018, ki se izteka in ali se je v sklopu tega spremenilo kaj na boljše, slabše ali ostalo enako. Pregledalo se je ukrepe, ki so bili zajeti v Strategiji za mlade 2013 – 2018, kako so se izvajali, v kakšni meri so bili sprejeti, ali so mogoča izboljšanja, dodajanje novih in drugo.

Ideje in predloge za ukrepe, ki jih bomo poskušali vključiti v novo strategijo smo zbirali preko delavnic z mladimi iz mesta Ajdovščina ter krajevnih skupnosti Žapuže, Malovše in Col. V planu je obiskati še krajevne skupnosti Otlica in Predmeja ter krajevno skupnost Budanje. Z metodo galerije smo pokrili šest področij, ki jih strategija zajema in sicer izobraževanje, zaposlovanje, mladinsko organiziranje in prosti čas, mobilnost in mednarodna mobilnost, participacija in stanovanjska problematika. Mladi so se zelo dobro odzvali na povabilo ter nam pomagali pri nadaljnji pridobitvi ukrepov. Potekal je tudi pogovor z županom g. Tadejem Beočaninom v sklopu Dneva mladih, kjer so mladi v KAFE-tarnici ob kavi potarnali županu ter mu zastavili številna vprašanja.

You may also like...